Logo MZK

Ceny biletów

Wyświetl: 
1 Cennik biletów okresowych
2 Nowotarska Karta Dużej Rodziny
3 Taryfa opłat
4 Wykaz ulg i zwolnień

Miejski Zakład Komunikacji, 34-400 Nowy Targ, ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a
Telefon (18) 266-58-82