Logo MZK

Komunikaty

Zmiana cen biletów od 01.12.2018r.

Uwaga, otwiera nowe okno. Drukuj

Poprawiony: środa, 14 listopada 2018 11:10 środa, 14 listopada 2018 10:43

Na podstawie uchwały NR LIII/517/2018 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 8 października 2018 roku w sprawie:

uchwalenia cennika usług przewozowych Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu informujemy,

że dniem 01.12.2018r.zostanie wprowadzony nowy cennik usług taryfowych w przejazdach autobusami komunikacji

MZK W Nowym Targu.

Gminna - granice administracyjne Miasta Nowy Targ bądź gminy Nowy Targ lub gminy Szaflary pod warunkiem nie przekraczania granic gminy.

Miejsko/Gminna – obowiązuje na terenie sieci komunikacyjnej obsługiwanej przez MZK.

Taryfa opłat:

Rodzaj biletu

Zasięg obowiązywania

Gminna

Miejsko/Gminna

Jednorazowy hybrydowy (60min)

normalny

3,00 zł

4,00 zł

ulgowy ustawowy - 50%

1,50 zł

2,00 zł

ulgowy gminny - 40%

1,80 zł

2,40 zł

180 minutowy

normalny

4,00zł

6,00 zł

ulgowy ustawowy - 50%

2,00zł

3,00 zł

ulgowy gminny - 40%

2,40zł

3,60 zł

karnet 10-cio przejazdowy

normalny

27,00 zł

36,00 zł

ulgowy ustawowy - 50%

13,50 zł

18,00 zł

ulgowy gminny - 40%

16,20 zł

21,60 zł

okresowy 30 dniowy

na 1 linię, normalny

60,00 zł

80,00 zł

na 1 linię, ulgowy ustawowy - 50%

30,00 zł

40,00 zł

na 1 linię, ulgowy gminny - 40%

36,00 zł

48,00 zł

na 1 linię, normalny, NKDR

42,00 zł

-

na 1 linię, ulgowy ustawowy, NKDR - 50%

21,00 zł

-

na 1 linię, ulgowy gminny, NKDR - 40%

25,20 zł

-

sieciowy, normalny

80,00 zł

110,00 zł

sieciowy, ulgowy ustawowy - 50%

40,00 zł

55,00 zł

sieciowy, ulgowy gminny - 40%

48,00 zł

66,00 zł

sieciowy, normalny, NKDR

56,00 zł

-

sieciowy, ulgowy ustawowy - 50%

28,00 zł

-

sieciowy, ulgowy gminny - 40%

33,60 zł

-

Zasady korzystania z biletów

1. Na miejskich liniach komunikacyjnych obsługiwanych autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu uważa się bilet za ważny jeżeli:

1) szata graficzna jest zgodna ze wzorem ustalonym przez MZK Nowy Targ,

2) rodzaj i nominał biletu jest zgodny z aktualnie obowiązującym cennikiem usług przewozowych,

3) przy zmianie cennika, w okresie przejściowym (miesięcznym), dotychczas stosowane bilety zachowują ważność pod warunkiem zakupu biletu dodatkowego o nominale uzupełniającym do nominału ustalonego w obowiązującej taryfie przewozowej, powyższe nie dotyczy biletu miesięcznego, który zachowuje ważność w okresie , na który został wykupiony,

4) bilety jednoprzejazdowe, karnety wieloprzejazdowe które zostały skasowane w kasowniku bezpośrednio po wejściu do autobusu, nie później jednak jak przed dojazdem do następnego przystanku licząc od przystanku, na którym pasażer wsiadł do autobusu (z wyjątkiem biletu zakupionego u kierowcy z kasy fiskalnej),

5) bilet zakupiony u kierowcy z kasy fiskalnej nie podlega kasowaniu i obowiązuje tylko i wyłącznie na danym kursie i nie może stanowić biletu powrotnego,

6) bilet jednorazowy zakupiony w taryfie miejskiej obowiązuje tylko w granicach administracyjnych Miasta Nowy Targ - na wszystkich liniach w wyznaczonym okresie czasowym 60 min. lub 180 min.

7) bilet jednorazowy zakupiony w taryfie gminnej obowiązuje na wszystkich liniach obsługiwanych przez MZK w wyznaczonym okresie czasowym 60 min. lub 180 min.

8) bilety jednorazowe zakupione w automatach biletowych podlegają skasowaniu w kasowniku.

9) bilet okresowy 30 dniowy sieciowy wykupiony w taryfie miejskiej obowiązuje tylko i wyłącznie w granicach administracyjnych Miasta Nowy Targ - na wszystkich liniach.

10) bilet okresowy 30 dniowy sieciowy wykupiony w taryfie gminnej obowiązuje na wszystkich liniach obsługiwanych przez MZK.

11) Bilet okresowy 30 dniowy na jedną linię wykupiony w taryfie miejskiej obowiązuje w granicach administracyjnych Miasta Nowy Targ, uprawnia do przejazdów pojazdami każdej innej linii MZK, tylko i wyłącznie po trasie tej linii (od przystanku poprzedzającego rozpoczęcie wspólnej trasy do pierwszego przystanku po ustaniu wspólnej trasy). Przyjmuje się, że „wspólną trasę” mają linie, których przebieg w określonym kierunku na długości co najmniej jednego odcinka międzyprzystankowego jest wspólny. Rozpoczęcie/ustanie wspólnej trasy następuje na przystankach o tej samej nazwie, rozpoczynających (lub kończących) wspólny odcinek.

12)    Bilet okresowy 30 dniowy na jedną linię, wykupiony w taryfie gminnej, uprawnia
do przejazdów pojazdami każdej innej linii MZK, tylko i wyłącznie po trasie tej linii (od przystanku poprzedzającego rozpoczęcie wspólnej trasy do pierwszego przystanku po ustaniu wspólnej trasy). Przyjmuje się, że „wspólną trasę” mają linie, których przebieg w określonym kierunku na długości co najmniej jednego odcinka międzyprzystankowego jest wspólny. Rozpoczęcie/ustanie wspólnej trasy następuje na przystankach o tej samej nazwie, rozpoczynających (lub kończących) wspólny odcinek.

 

100 lecie Odzyskania Niepodległości

Uwaga, otwiera nowe okno. Drukuj

Poprawiony: piątek, 09 listopada 2018 08:09 piątek, 09 listopada 2018 07:53

Zgodnie z podjętą ustawą przez Sejm RP, dzień 12.11.2018 r. jest

"Świętem Narodowym z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej".

W związku z powyższym kursy komunikacji MZK w tym uroczystym dniu, będą obsługiwane tak jak w niedzielę i święta.

 

Uwaga - kierowcy

Uwaga, otwiera nowe okno. Drukuj

piątek, 26 października 2018 12:32

Zakład Komunikacji Miejskiej w Nowy Targu ogłasza nabór na stanowisko kierowcy autobusowego.

Szukasz pracy, masz prawo jazdy na autobus - przyjdź do nas, MZK czeka.

   

Komunikacja MZK w dniu 01.11.2018r.

Uwaga, otwiera nowe okno. Drukuj

piątek, 26 października 2018 12:14

W dniu 01.11 Święto Wszystkich Świętych autobusy Komunikacji Miejskiej na liniach nr 4, 6, 10 kursować będą jak w dni powszednie,

na liniach nr 2, 3, 9 jak w niedzielę i święta.

Natomiast w godz. od 9.00  do 16.30 na linii nr 6 zostanie zwiększona częstotliwość przejazdów średnio co 30 minut.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty - pozostawmy swoje samochody w domach.

 

Uwaga zmiana godzin odjazdów

Uwaga, otwiera nowe okno. Drukuj

Poprawiony: piątek, 19 października 2018 12:02 piątek, 19 października 2018 09:29

Miejski Zaklad Komunikacji informuje, że z dniem 22.10.2018 kursy linii nr 2 z Ludźmierza do Kowańca obecnie odjazd 20:45 zostanie przesunięty na godz. 20:55, również kurs z Ludźmierza do Nowotarskiego Rynku z 21:45 zostanie przesunięty na 21:55. Ponadto odjazd z przystanku Kowaniec pętla  do Ludźmierza z 21:15 przesunięty zostaje na 21:25.

   

Strona 1 z 16

Miejski Zakład Komunikacji, 34-400 Nowy Targ, ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a
Telefon (18) 266-58-82