Logo MZK

Komunikaty

Dzień bez samochodu

Uwaga, otwiera nowe okno. Drukuj

piątek, 14 września 2018 06:43

W Sobotę 22 września wszyscy chętni będą mogli za darmo korzystać z przejazdów autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji  w Nowym Targu.

Corocznie, we wrześniu, organizowany jest Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Celem kampanii jest propagowanie proekologicznych idei w celu  zmniejszenia ilości spalin wytwarzanych przez miliony aut poruszających się po miastach poprzez zachęcenie ludzi do korzystania z ekologicznych i rekreacyjnych środków podróżowania, chodzenia pieszo, jazdy na rowerze, korzystania z komunikacji publicznej. Jednym z elementów tego programu jest „Dzień bez samochodu”. W celu zachęcenia ludzi do korzystania z komunikacji miejskiej 22 września 2018 roku będzie możliwość bezpłatnych przejazdów autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji.

W akcji tej uczestniczą: Gmina Miasto Nowy Targ, Gmina Nowy Targ i Gmina Szaflary.

 

 

Czasowa zmiana lokalizacji przystanków autobusowych

Uwaga, otwiera nowe okno. Drukuj

czwartek, 16 sierpnia 2018 11:02

Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu uprzejmie informuje, że w związku z zamknięciem dla ruchu kołowego Rynku w dniach 17-19.08.2018 r. ,tj. na czas trwania Jarmarku Podhalańskiego, przenosi się przystanki:

1. Rynek I, Rynek II – nowa lokalizacja przy Banku PeKaO  S.A.(Rynek)

2. Krzywa MOK – nowa lokalizacja parking  przed budynkiem  MOK na Al. 1000-lecia

 

Dodatkowe kursy autobusu linii nr 2 w dniach 14 - 15.08.2018r.

Uwaga, otwiera nowe okno. Drukuj

Poprawiony: poniedziałek, 13 sierpnia 2018 09:03 poniedziałek, 13 sierpnia 2018 08:54

W dniu  14.08.2018r. kurs linii nr 2 z Ludźmierza  z godz. 21.45 zostaje wydłużony do przystanku Kowaniec.

W dniu 15.08.2018r. uruchamia się na trasie: Nowy Targ Rynek - Krzywa MOK - Ludźmierz - Nowy Targ Rynek dodatkowe kursy specjalne w ramach linii nr 2. Autobusy kursować będą po wyznaczonej trasie w godz. 8.00 - 15.00 , średnio co 30 min.

Na linii specjalnej bilety miesięczne, bilety ulgowe, oraz przejazdy bezpłatne nie obowiązują

Cena za przejazd w jedną stronę 3,20 zł

   

Zmiany w rozkładach jazdy

Uwaga, otwiera nowe okno. Drukuj

czwartek, 21 czerwca 2018 07:06

od dnia 2 lipca wprowadza się następujące zmiany:

1. Linia nr 9 poniedziałek - piątek:

- kurs z godz. 19.31 Z przystanku Szaflarska CPN do Grel zostaje skrócony do przystanku Rynek,

- kurs z godz. 19.50 z przystanku Grel do Szaflarska CPN zostaje zawieszony,

- kurs z godz. 20.12 z przystanku Szaflarska CPN do Rynku zostaje zawieszony.

2. Linia nr 9 sobota:

- kursy od godz. 15.22 do godz. 17.58 zostają zawieszone.

3. Linia nr 12 Wojska Polskiego - Oś. Gazdy - Wojska Polskiego zostaje  zawieszona.

 

Klauzula informacyjna RODO

Uwaga, otwiera nowe okno. Drukuj

Poprawiony: czwartek, 28 czerwca 2018 12:41 wtorek, 05 czerwca 2018 12:54

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L  Nr 119, s. 1 informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu

Adres: ul. Osiedle Konfederacji Tatrzańskiej 1A, 34-400 Nowy Targ

1) numer telefonu 18 266 58 82

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.

6) Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.

Informacja na podstawie art. 11 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018 r., poz. 1000):

Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu informuje, iż obowiązki Inspektora Ochrony Danych  w MZK pełni Pan Wiesław Kowalski. Adres mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

   

Strona 1 z 15

Miejski Zakład Komunikacji, 34-400 Nowy Targ, ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a
Telefon (18) 266-58-82