Logo MZK

Komunikaty

Zmiany w rozkładach jazdy

Uwaga, otwiera nowe okno. Drukuj

czwartek, 21 czerwca 2018 07:06

od dnia 2 lipca wprowadza się następujące zmiany:

1. Linia nr 9 poniedziałek - piątek:

- kurs z godz. 19.31 Z przystanku Szaflarska CPN do Grel zostaje skrócony do przystanku Rynek,

- kurs z godz. 19.50 z przystanku Grel do Szaflarska CPN zostaje zawieszony,

- kurs z godz. 20.12 z przystanku Szaflarska CPN do Rynku zostaje zawieszony.

2. Linia nr 9 sobota:

- kursy od godz. 15.22 do godz. 17.58 zostają zawieszone.

3. Linia nr 12 Wojska Polskiego - Oś. Gazdy - Wojska Polskiego zostaje  zawieszona.

 

Klauzula informacyjna RODO

Uwaga, otwiera nowe okno. Drukuj

Poprawiony: czwartek, 28 czerwca 2018 12:41 wtorek, 05 czerwca 2018 12:54

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L  Nr 119, s. 1 informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu

Adres: ul. Osiedle Konfederacji Tatrzańskiej 1A, 34-400 Nowy Targ

1) numer telefonu 18 266 58 82

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.

6) Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.

Informacja na podstawie art. 11 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018 r., poz. 1000):

Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu informuje, iż obowiązki Inspektora Ochrony Danych  w MZK pełni Pan Wiesław Kowalski. Adres mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego MZK

Uwaga, otwiera nowe okno. Drukuj

Poprawiony: poniedziałek, 28 maja 2018 10:07 środa, 04 kwietnia 2018 11:01

Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji i w Nowym Targu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór (konkurs) na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Głównego Księgowego w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Nowym Targu (MZK).

Termin składania ofert upływa 08.06.2018 r. o godz. 14:00

Szczegóły w pliku do pobrania w zakładce Nabór na stanowiska urzędnicze

   

Rozkłady jazdy autobusów w okresie Świąt Wielkanocnych

Uwaga, otwiera nowe okno. Drukuj

Poprawiony: poniedziałek, 26 marca 2018 06:52 poniedziałek, 26 marca 2018 06:48

MZK  informuje o zmianach w rozkładach jazdy  w okresie świąt Wielkanocnych 2018 r.

30.03.2018 r.- Wielki Piątek autobusy na  liniach: 1,2,3,4,5,7,8,10,11 kursować będą wg  rozkładów jazdy na sobotę

do godz. 20.

Linia nr 0 kursuje od godz. 6.20 do godz. 8.00

Linia nr 6 kursuje od godz. 6.20 do godz. 19.30 wg rozkładów jazdy w dni robocze  ( poniedziałek – piątek)

Linia nr 9 kursuje od godz. 6.00 do godz. 18.00 wg rozkładów jazdy w dni robocze    ( poniedziałek – piątek)

Linia nr 12 kursuje wg rozkładów jazdy w dni robocze  ( poniedziałek – piątek)

31.03.2018 r.- Wielka Sobota autobusy na wszystkich liniach kursować będą do godz. 15.00 wg  rozkładów jazdy na sobotę.

01.04.2018 r. I dzień Świąt autobusy nie kursują

02.04.2018 r. II dzień Świąt autobusy kursują wg rozkładów jazdy na niedzielę i święta

Kasa Biletowa MZK:

30.03.2018 r. ( Wielki Piątek) nie czynna.  Bilety można zakupić w  automatach biletowych  oraz autobusach.

Informacji udziela Dyspozytor MZK nr tel.   18 266 58 82 lub 504 094 448 w godz. 5.00 – 21.00

 

Zmiana przebiegu trasy linii nr 2

Uwaga, otwiera nowe okno. Drukuj

Poprawiony: piątek, 02 marca 2018 06:59 wtorek, 27 lutego 2018 13:07

Informujemy, iż od dnia 05.03.2018 r. ( w ramach pilotażu) linia nr 2 Kowaniec – Ludźmierz ( kierunek Ludźmierz)  nie będzie zatrzymywać się na przystanku Krzywa MOK.  Autobus linii nr 2 na trasie z Kowańca do Ludźmierza będzie zatrzymywał się na Dworcu Autobusowym Dekada ( stanowisko nr 14).

Nowa trasa linii nr 2 przebiegać będzie z Rynku ulicą Kr. Jadwigi bezpośrednio na Dworzec. Pozostały przebieg  trasy do Ludźmierza nie ulega zmianie.

Godziny odjazdów z Dworca Autobusowego Dekada  do Ludźmierza:

poniedziałek – piątek 5:38, 6:13 N, 6:38, 7:13, 8:33, 9:43, 10:13, 10:53, 12:08, 13:23, 14:38, 15:53, 17:08, 18:13, 19:13,20:23, 21:28

sobota 6:13, 6:38, 7:13, 8:33, 9:43, 10:13, 10:53, 12:08, 13:23,  14:38, 15:53, 17:08, 18:13, 19:13,20:23

niedziela i święta 6:13, 7:13, 9:43, 10:53, 12:08, 13:23,  14:38, 15:53,18:13, 19:13,20:23

N – kurs skrócony do Ludźmierska NZPS

   

Strona 1 z 15

Miejski Zakład Komunikacji, 34-400 Nowy Targ, ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a
Telefon (18) 266-58-82