Logo MZK

Nabór na stanowiska urzędnicze

Uwaga, otwiera nowe okno. Drukuj

Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji i w Nowym Targu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór (konkurs) na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Głównego Księgowego w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Nowym Targu (MZK).

Termin składania ofert upływa 11.05.2018 r. o godz. 15:00

Szczegóły w pliku do pobrania.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 11 maja 2018 r. do sekretariatu pod adresem: Miejski Zakład Komunikacji Oś. Konfederacji Tatrzańskiej 1a, 34-400 Nowy Targ w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu”.

Pliki do pobrania:

Miejski Zakład Komunikacji, 34-400 Nowy Targ, ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a
Telefon (18) 266-58-82