Logo MZK

Usługi

Uwaga, otwiera nowe okno. Drukuj

Katalog usług świadczonych przez Miejski Zakład Komunikacji i sposób ustalenia cen.

1. Ulotki reklamowe i informacyjne wewnątrz autobusów.

Cena za ekspozycje 1szt. ulotki w  autobusach MZK

Cena za ekspozycję 1 szt. w autobusie
Format A4 7,90 zł netto 9,72 zł brutto z VAT 1 miesiąc
Format A4 4,00 zł netto 4,92zł brutto z VAT 2 tygodnie
Format A4 3,00 zł netto 3,69 zł brutto z VAT 1 tydzień
Format A3 15,80 zł netto 19,43 zł brutto z VAT 1 miesiąc
Format A3 8,00 zł netto 9,84 zł brutto z VAT 2 tygodnie
Format A3 6,00 zł netto 7,38 zł brutto z VAT 1 tydzień

Ulotki przyjmowane są w siedzibie Zakladu w godz. od 8 do 14. Rozklejanie ulotek odbywa się wieczorem w dniu poprzedzającym ustalony termin ekspozycji.

Część autobusów jest wyłączona z ekspozycji ulotek ( autobusy zakupione w ramach MRPO współfinansowane przez UE )

W przypadku ekspozycji:
- całorocznej płatnej jednorazowo istnieje możliwość udzielenia rabatu w wysokości do 10%,
- zawarcia umowy na okres jednego roku udzielenia rabatu do 5%.

Ze względu, że autobusy nie są przypisane do linii ( praca w rotacji) brak możliwości wyboru ekspozycji ulotki  na danej linii  - trasie

2.Reklama cało pojazdowa – wynajem powierzchni pod ekspozycję reklamy cało pojazdowej na autobusach.

Rodzaj pojazdu netto/1 miesiąc brutto/1miesiąc
Jelcz M 120 M 500 610
Autosan H-7 350 430,5
Solbus SN11 500 610

Opłata za ekspozycję reklamy cało pojazdowej nie uwzględnia kosztu jej wykonania obejmującego nałożenie na pojazd i usunięcie z przywróceniem pojazdu do barw MZK (malowaniem).
W przypadku płatności jednorazowej za okres jednego roku od podanych cen za ekspozycje reklamy może być udzielony rabat do 5 %.

3.Usługi transportowe -przewozy zamknięte, jednorazowe – nie dotyczące obsługi linii komunikacyjnych.

Marka pojazdu Cena netto za 1 km; cena netto za 1 godz Cena brutto z 8 % VAT miejsca siedzące/stojące/razem
Jelcz 120 M 6,00 zł / km; 120,00 zł za godz 6,48 zł / km ;129,60 zł / godz 34 / 76 / 110
Solbus SN 11 6,00 zł / km; 120,00 zł / godz 6,48 zł / km; 120,60 zł / godz 28/ 67 / 95
Autosan H-7 6,00 zł / km; 120,00 zł / godz 6,48 zł / km; 120,60 zł / godz 18/32/50

1 godzina jest odpowiednikiem 20 km. Przy rozliczaniu wynajmu stosowana jest jednostka korzystniejsza dla zakladu. Usługa przewozu wykonywana jest  w promieniu 50 km od Nowego Targu

4.Usługi związane z udostępnieniem przystanków autobusowych do  wywieszenia rozkładów jazdy.

Ustala się opłatę dla:
- przewoźników międzymiastowych w formie ryczałtu miesięcznego w kwocie 100 zł netto ( 122,00 zł brutto z VAT) od zatrzymywania się na jednym przystanku wyposażonym w wiatę należącym do zakładu, 50,00 zł netto ( 61,- zł brutto z VAT) od zatrzymania się na przystanku należącym do zakładu ( słupek),
- przewoźników pozostałych odpłatność w wysokości 0,05 zł za każdy wjazd na przystanek , Przewoźnik zobowiązany jest do dostarczenia do MZK minutowego rozkładu jazdy.
Rozkłady jazdy w postaci czytelnych tabliczek z oznakowaniem „Przewoźnika” mają być umocowane w taki sposób aby nie zniszczyć urządzeń przystankowych oraz aby ich rozmieszczenie nie kolidowało z rozkładami jazdy autobusów MZK.

5.Usługi w zakresie utrzymania czystości, sprzątania

Nazwa sprzętu Cena netto za 1 km
cena netto za 1 godz
Cena brutto z 8% VAT
polewaczka 8,50 zł / km
40,00 zł / godz
9,18 zł / km
43,20 zł / godz
zamiatarka 11,00 zł / km
40,00 zł / godz
11,88 zł / km
43,20 zł / godz

Cena wykonania usługi samochodem specjalnym (zamiatarka, polewaczka) jest sumą ceny za ilość przejechanych kilometrów i ceną za ilość godzin czasu trwania usługi.
Ceny nie uwzględniają kosztów zużycia wody polewaczki którymi obciążą się zleceniodawcę.

6. Usługi z zakresu napraw autobusów, samochodów w warsztacie zakładu przez mechanika samochodowego.

Ustala się stawkę za 1 godzinę pracy mechanika w warsztacie w kwocie 48,00 zł netto - 59,04 zł brutto

7. Usługa z zakresu wynajmu kanału warsztatowego:

Ustala się stawkę za godzinę wynajmu kanału na warsztacie w kwocie 15,00 zł netto – 18,45 zł brutto z VAT.

Miejski Zakład Komunikacji, 34-400 Nowy Targ, ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a
Telefon (18) 266-58-82