Logo MZK

Usługi

Uwaga, otwiera nowe okno. Drukuj

 

Katalog usług świadczonych przez Miejski Zakład Komunikacji i sposób ustalenia cen.

1. Ulotki reklamowe i informacyjne wewnątrz autobusów.

Cena za ekspozycje 1szt. ulotki w  autobusach MZK

Cena za ekspozycję 1 szt. w autobusie
Format A4 7,90 zł netto 9,72 zł brutto z VAT 1 miesiąc
Format A4 4,00 zł netto 4,92zł brutto z VAT 2 tygodnie
Format A4 3,00 zł netto 3,69 zł brutto z VAT 1 tydzień
Format A3 15,80 zł netto 19,43 zł brutto z VAT 1 miesiąc
Format A3 8,00 zł netto 9,84 zł brutto z VAT 2 tygodnie
Format A3 6,00 zł netto 7,38 zł brutto z VAT 1 tydzień

Ulotki przyjmowane są w siedzibie Zakładu w godz. od 8 do 14. Rozklejanie ulotek odbywa się wieczorem w dniu poprzedzającym ustalony termin ekspozycji.

W przypadku ekspozycji:
- całorocznej płatnej jednorazowo istnieje możliwość udzielenia rabatu w wysokości do 10%,
- zawarcia umowy na okres jednego roku udzielenia rabatu do 5%.

Ze względu, że autobusy nie są przypisane do linii ( praca w rotacji) brak możliwości wyboru ekspozycji ulotki  na danej linii  - trasie

2.Reklama cało pojazdowa – wynajem powierzchni pod ekspozycję reklamy cało pojazdowej na autobusach.

Rodzaj pojazdu min. netto/  1 miesiąc min. brutto/1miesiąc
Jelcz M 120 M 500 610
Autosan H-7 350 430,5
Solbus SN11 500 610

Opłata za ekspozycję reklamy cało pojazdowej nie uwzględnia kosztu jej wykonania obejmującego nałożenie na pojazd i usunięcie z przywróceniem pojazdu do barw MZK (malowaniem).
W przypadku płatności jednorazowej za okres jednego roku od podanych cen za ekspozycje reklamy może być udzielony rabat do 5 %.

3.Usługi transportowe -przewozy zamknięte, jednorazowe – nie dotyczące obsługi linii komunikacyjnych.

Marka pojazdu Cena netto za 1 km; cena netto za 1 godz Cena brutto z 8 % VAT miejsca siedzące/stojące
Jelcz 120 M 6,32 zł / km; 189,60 zł/ godz 6,83 zł/km; 204,90 zł/godz. 34/76
Solbus SN 11 6,20 zł / km; 186,00 zł / godz 6,70 zł/km; 201,00 zł/ godz. 28/62
Autosan H-7 5,88 zł / km; 176,40 zł / godz 6,35 zł/km; 190,50 zł/godz. 18/32
Autosan SanCity M09LE 6,17 zł/km; 185,10 zł/godz. 6,66 zł/km; 199,80 zł/ godz. 17/41

1 godzina jest odpowiednikiem 30 km. Przy rozliczaniu wynajmu stosowana jest jednostka korzystniejsza dla zakładu. Usługa przewozu wykonywana jest  w promieniu 50 km od Nowego Targu

4.Usługi związane z udostępnieniem przystanków autobusowych do  wywieszenia rozkładów jazdy.

Ustala się opłatę dla:
- przewoźników międzymiastowych w formie ryczałtu miesięcznego w kwocie 100 zł netto ( 122,00 zł brutto z VAT) od zatrzymywania się na jednym przystanku wyposażonym w wiatę należącym do zakładu, 50,00 zł netto ( 61,- zł brutto z VAT) od zatrzymania się na przystanku należącym do zakładu ( słupek),
- przewoźników pozostałych odpłatność w wysokości 0,05 zł za każdy wjazd na przystanek , Przewoźnik zobowiązany jest do dostarczenia do MZK minutowego rozkładu jazdy.

Rozkłady jazdy w postaci czytelnych tabliczek z oznakowaniem „Przewoźnika” mają być umocowane w taki sposób aby nie zniszczyć urządzeń przystankowych oraz aby ich rozmieszczenie nie kolidowało z rozkładami jazdy autobusów MZK.


5. Usługi z zakresu napraw autobusów, samochodów w warsztacie zakładu przez mechanika samochodowego.

Ustala się stawkę za 1 godzinę pracy mechanika w warsztacie w kwocie 48,00 zł netto - 59,04 zł brutto

6. Usługa z zakresu wynajmu kanału warsztatowego:

Ustala się stawkę za godzinę wynajmu kanału na warsztacie w kwocie 15,00 zł netto – 18,45 zł brutto z VAT.

Miejski Zakład Komunikacji, 34-400 Nowy Targ, ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a
Telefon (18) 266-58-82