Logo MZK

Wykaz prowadzonych rejestrów

Uwaga, otwiera nowe okno. Drukuj

Wykaz prowadzonych rejestrów w MZK Nowy Targ

  1. Rejestr pism wpływających i wysyłanych.
  2. Rejestr skarg i wniosków.
  3. Rejestr zarządzeń Dyrektora jednostki.
  4. Rejestr kontroli jednostki.
  5. Rejestr umów zawieranych przez jednostkę.
  6. Rejestr zamówień publicznych

Miejski Zakład Komunikacji, 34-400 Nowy Targ, ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a
Telefon (18) 266-58-82